/**//**//**//**//**//**//**//**//**//**/ Czech Diaspora Day 2019 - Česká diaspora
Czech Diaspora Day
Spolek Česká škola bez hranic, z.s. vyhlásil Den české diaspory. Dali jste o sobě vědět!
/**/

Den české diaspory – listopad 2019 – Dali jste o sobě vědět!

Na podzim se spolek ČŠBH a všechny České školy bez hranic připojily k oslavám 30. výročí sametové revoluce. V rámci této příležitosti spolek ČŠBH vyhlásil Den české diaspory, kdy mapoval, v jakých částech světa a čím si Češi připomínají tento důležitý svátek:

„30. výročí sametové revoluce, znamená zároveň třicet let svobodné migrace. Toto významné jubileum je jedinečnou příležitostí ukázat, kde všude na světě, za hranicemi své vlasti, žijí Češi, kteří neztratili kontakt s Českou republikou a stále se cítí být součástí české historie i současnosti.“

Češi v zahraničí v průběhu celého listopadu informovali o výstavách, debatách s pamětníky, divadelních představeních, koncertech, workshopech, diskotékách aj. a spolek ČŠBH je zveřejňoval ve speciální mapě na webových stránkách Česká diaspora. Podívejte se, kde a jak se slavilo a vzpomínalo (viz mapa níže).

Den české diaspory byl zahájen 1. srpna 2019 v Praze, a to na XI. mezinárodní konferenci českých škol v zahraničí. Pro účastníky byla připravena komentovaná prohlídka výstavy díla Evy Jiřičné, světoznámé architekty českého původu, kterou k jejímu významnému životnímu jubileu zrealizovalo Centrum moderního umění DOX.

facebook_page_plugin